Egyptische goden o.a. bekend als god of godin van ...
 
Aah God maangod van de tijd
Abundantia Godin van de vruchtbaarheid
Agathos Daimon God van de goede geest (slang)
Ahti Godin van de haat en angst (wesp nijlpaard)
Aken God schipper van de dood
Aker God aardgod poortbewakers naar de onderwereld
Amathaunta Godin zeegodin
Amaunet Godin moedergodin oergodin en van de noordenwind
Amenhotep God van architectuur gebouwen en bouwwerkzaamheden
Amentet Godin van de onderwereld waar de zon ondergaat
Amon God Oppergod koning en zonnegod van alles
Ammit God van de vergelding (leeuw krokodil nijlpaard)
Amon-Ra God goden: de oppergod en de zonnegod
Amentet Godin van gastvrijheid in de onderwereld
Amn Godin van de onderwereld
Anat Godin van de oorlog seksualiteit en vruchtbaarheid
Andjety God van de onderwereld en van de wedergeboorte
Anhur God oorlogsgod
Anit Godin van de onderwereld
Anouke Godin van de oorlog
Anuket Godin van de Nijl- waterzuivering
Anubis God van de dood en begrafenissen (jakhals)
Anti God van de veermannen
Apademak God van de oorlog (leeuw)
Apis God vruchtbaarheidsgod (stier)
Apophis God van de chaos duisternis en donkere krachten (slang)
Astarte Godin van de vruchtbaarheid seksualiteit en oorlog
Aton God zonnegod
Aton-Ra God goden: Aton en Ra
Atum God Oppergod en zonnegod
Atum-Ra God goden: Atum en Ra
Ba God van de vruchtbaarheid (vogel)
Ba-Pef God van ellende en vrees
Bab God onderwereldgod (baviaan)
Bastet Godin van de vreugde dans muziek en feest (kat)
Bat Godin koeiengodin van de vruchtbaarheid
Bes God beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen
Beset Godin beschermer van vrouwen in het kraambed en kinderen
Buto Godin beschermgodin (cobra)
Chenti–Cheti God (valk- krokodil god)
Chenti–Irti Godin hemelgodin van de rechtspraak (valk)
Chepri God van de vernieuwing en wedergeboorte (kever)
Cherti God de veerman van de dood (ram)
Chons God maangod orakelgod beschermer tegen ziekten
Chontamenti God van de dood (hond)
Dedun God van de rijkdom weelde en welvaart
Dua God van de toiletten en sanitaire voorzieningen
Duamutef God van de darm en maag (jakhals)
Geb God van de aarde vruchtbaarheidsgod (gans)
Hapy God beschermer van de longen (baviaan)
Hapi God van de Nijl
Harachte God van de ochtendzon
Harendotes God beschermgod van de onderwereld (valk)
Harmakhis God zonnegod van de rijzende zon
Har–Nedj–Hef God beschermgod van de doden
Haroeris God van het licht en beschermgod (valk)
Harpakhrad God van de stilte en zwijgzaamheid
Hathor Godin van de liefde godenkoningin moedergodin (koe)
Hatmehit Godin visgodin (vis)
Hauhet Godin van de onmeetbare oneindigheid (slang)
Hedetet Godin (schorpioen)
Heget Godin van zwangerschap en geboorte (kikker)
Heh God van de lucht en oneindigheid
Heka God van de magie en toverkunst
Heket Godin van de zwangerschap en geboorte (kikker)
Hemsut Godin van het noodlot
Henet Godin (pelikaan)
Heptet Godin van de rust en verjagen van kwade dromen (slang)
Herishep God van de vruchtbaarheid (ram)
Heru–Behudti God van de brandende zon
Hesa Godin van de melk
Hez-Ur God van de onderwereld (baviaan)
Horus God hemelgod opperbeschermgod van de hemel (valk)
   
   
Ihy God van de muziek de sistrum
Imentet Godin van de dood
Imhotep God van de geneeskunde wijsheid en kennis
Imiut God van de bescherming in de onderwereld
Inmutef God die de hemel op zijn plaats houdt
Iptet Godin van de geboorte (nijlpaard)
Isis Godin Moedergodin en symbool van vruchtbaarheid
Joh God maangod
Kauket Godin van de donkere chaos
Kebechet Godin van de waterzuivering (slang)
Kek God van de oerchaos
Ken Godin van de liefde
Khem God vruchtbaarheidsgod van de voortplanting
Khnum God van de vruchtbaarheid en pottenbakkers (ram)
Maat Godin van de waarheid orde rechtvaardigheid
Mafdet Godin beschermgodin tegen slangen en zondaars
Mahes God van de zomerhitte (leeuw)
Mehet–Uret Godin hemelgodin
Menhit Godin van de oorlog (leeuw)
Mendes God natuurgod
Menthu God van de oorlog (valk)
Meret Godin van de zang en dans
Meretseger Godin beschermgodin van de doden (cobra)
Meshkenet Godin geboortegodin van bevalling en verloskunde
Min God vruchtbaarheidsgod voortplanting van dier en plant
Mnevis God zonnegod (stier)
Moet / Mut Godin koningin van de goden moedergodin (gier leeuw)
Naunet Godin van de oceaan
Nef God onderwereldgod
Nekhbet Godin moeder en giergodin (gier)
Nefertem God van de parfum (lotusbloem) en de zon
Nehebkau God bewaker van de poort naar de onderwereld (schorpioen)
Neith Godin van de oorlog wevers en jagers
Neper God van het graan
Nepit Godin van het maïs
Nephthys Godin godin van de begrafenissen en de geboorte
Noet / Nut Godin hemelgodin (koe)
Onuris God oorlogsgod en jachtgod
Osiris God koningsgod van de dood vruchtbaarheid en landbouw
Petbe God van de wraak
Ptah God van de vruchtbaarheid en ambachtslieden
Qedesh Godin van de liefde en schoonheid
Ra God Opper en zonnegod (valk)
Renenutet Godin van de oogst vruchtbaarheid fortuin en welvaart
Renepet Godin van de jeugd en lente
Reret Godin geboortegodin beschermster bij bevallingen (nijlpaard)
Reshep God van de oorlog en gevechten
Sachmet Godin van de woestijn
Sag Godin van het noodlot
Sahu Godin van de jacht
Satet Godin van de Nijl
Sebek God vruchtbaarheidsgod van het water (krokodil)
Seker God van de dood en de begrafenis rituelen (valk)
Sekhmet Godin van de oorlog en geneeskunde (leeuw)
Selket Godin beschermgodin van giftige beten (schorpioen)
Sepa God van de vruchtbaarheid en duizendpoten (duizendpoot)
Septu God oorlogsgod van bescherming en verdediging
Serapis God van de genezing landbouw en onderwereld
Seshat Godin van het schrift en wijsheid en kennis
Sesmu God van het maken van olie en wijn
Seth God van de chaos woestijn onvruchtbaarheid (aardvarken)
Shai God van de goede noodlot
Shed God van bescherming en veiligheid (slang schorpioen krokodil)
Shenty Godin (koe)
Shu God van de droge lucht
Sokaris God van de vruchtbaarheid aarde en de dood begrafenis
Sopdet Godin van ster Sirius en de Nijl
Tatenen God van de plantengroei
Taweret Godin beschermgodin bij geboorte (nijlpaard)
Tefenet Godin van de vochtigheid nattigheid regen dauw
Thoeris Godin beschermgodin van de geboorte (nijlpaard)
Thoth God van kunst wetenschap astronomie en letterkunde (ibis)
Tutu God beschermer tegen demonen (leeuw slang)
Unut Godin (haas)
Uneg God van de planten
Un-Nefer God rechter van de doden
Wadjet Godin beschermgodin van de Farao (gier slang)
Wadj-Wer God vruchtbaarheidsgod van meren en ondiepe wateren
Waset Godin beschermer van de jeugd
Wepwawet God van de dood oorlog en begrafenis (wolf jakhals)
 
 

Goden-Godinnen