De 12 Olympiërs - De goden en godinnen op de berg Olympus.
 
1. Zeus (grieks)
Jupiter (romeins)

Zeus (donder en bliksem) is de oppergod en koning van de goden. Hij is vooral bekend met het gooien van bliksemschichten die gesmeed zijn door Hephaistos (smeedkunst). Zeus (hemelen) heeft samen met zijn broers Poseidon (zee) en Hades (onderwereld) de controle over de wereld. Zeus was getrouwd en had kinderen met zijn zus en koningin Hera (huwelijk) maar had ook veel avontuurtjes en kinderen bij andere vrouwen. Athene (wijsheid) en Herakles (held) zijn o.a. kinderen van Zeus. Symbool: adelaar, staf en bliksemschicht.

2. Hera (grieks)
Juno (romeins)

Hera (huwelijk) is de koningin van alle goden. Ze is de zus en vrouw van Zeus. Hera is nogal jaloers en ze maakt voortdurend de minnaressen van Zeus en hun kinderen het leven zuur. Ook gooide ze haar eigen zoon Hephaistos uit de hemel omdat deze zo lelijk was. Symbool: pauw.
3. Poseidon (grieks)
Neptunes (romeins)

Poseidon (zee) beheerste samen met zijn broers Hades en Zeus een derde van de wereld. Poseidon was een woeste god die met zijn drietand hoge golven stormen aardbevingen en ander natuurgeweld kon veroorzaken. Zeelui brachten vaak offers aan Poseidon. Het verhaal wil dat de mensen van Atlantis dit niet genoeg deden aan Poseidon en dat die deze stad in de hoge golven liet verdwijnen. Symbool: drietand.
4. Demeter (grieks)
Ceres (romeins)

Demeter (graan) was een belangrijke godin voor een goede oogst. Demeter kreeg één kind van Zeus genaamd Persephone (onderwereld). Triest is het verhaal toen Hades (onderwereld) een vrouw zocht in de bovenwereld en Persephone ontvoerde. Demeter was ontroostbaar en in haar woede liet zij alle vruchtbaarheid van de aarde verdwijnen waarna mensen stierven van de honger. Later dwong Zeus zijn broer haar vrij te laten. Symbool: graan en korenaren.
5. Hestia (grieks)
Vesta (romeins)

Hestia (huis en haard) is de godin van het gezin en het huiselijke leven. Hestia was een vriendelijke godin en eerstgeborene en de zus van Zeus. Bij gebeurtenissen of veranderingen in het gezinsleven werd er aan Hestia geofferd. Bijvoorbeeld bij geboorte, dood, geven van een naam of huwelijk. Symbool: lang gewaad en haardvuur.
6. Athene (grieks)
Minerva (romeins)

Athene (wijsheid) had geen moeder maar is geboren uit de geest van Zeus. Ze is de godin van de wijsheid maar ook vooral van de slimme strategische oorlogsvoering. Athene bleef voor altijd maagd en de stad Athene is naar haar vernoemd. Symbool: uil, schild en helm.
7. Ares (grieks)
Mars (romeins)

Ares (oorlog) was een zoon van Zeus en Hera. Ares was een echte oorlogsgod die heel gemeen moordlustig en gewelddadig was. Zelf zijn eigen ouders mochten hem niet graag. Zijn wrede strijdlust wordt vaak genoemd in tegenstelling tot de verstandige dapperheid van de held Herakles. Symbool: wapenuitrusting.
8. Hermes (grieks)
Mercurius (romeins)

Hermes (handel) was ook boodschapper van de goden. Hij was zeer slim en snel, en was bemiddelaar tussen de stervelingen en het goddelijke. Hermes staat bekend door zijn toverstaf voor vrede en gevleugelde sandalen en was de god van iedereen die onderweg is. Zijn vader was Zeus. Symbool: staf met 2 slangen, gevleugelde hoed en sandalen.
9. Apollo (grieks)
Apollo (romeins)

Apollon (zon) was ook de god van de muziek en werd vaak afgebeeld met een lauwerkrans en een lier. Hij had ook een tweelingzus genaamd Artemis en hij was de zoon van Zeus. Apollon werd ook god van het licht werd genoemd. Apollon kreeg ook de gave als voorspeller van de waarheid nadat hij het monster "Python" had gedood die dood en verderf zaaide in de streek Delphi. Symbool: lier, pijl en boog en lauwerkrans.
10. Artemis (grieks)
Diana (romeins)

Artemis (jacht) was ook de godin van de maan en de tweelingzus van Apollo (zon). Het liefst is ze aan het jagen in de bossen en velden en staat ze ook zo afgebeeld. Ze moest ook niet zo veel hebben van mannen en werd nooit verliefd, daardoor bleef ze voor altijd maagd en werd ze ook de godin van de kuisheid. Ze was een dochter van Zeus. Symbool: pijl en boog.
11. Hephaistos (grieks)
Vulcanus (romeins)

Hephaistos (smeedkunst) zoon van Zeus, werd verstoten door zijn moeder en groeide op in een grot onder de vulkaan waar hij de smidse ambachten leerde. Hephaistos was heel handig en maakte veel nuttige dingen voor de goden, o.a. voor Eros de zilveren boog met pijlen. Hij was getrouwd met Aphrodite (liefde) en nam later ook nog wraak op zijn moeder Hera door voor haar een gouden troon te maken, en die na het zitten gaan nooit meer los kon komen. Symbool: werktuigen van een smid.
12. Aphrodite (grieks)
Venus (romeins)

Aphrodite (liefde) werd geboren uit het schuim van de zee. Ze is getrouwd met Hephaistos (smeedkunst) en ze is de mooiste van alle godinnen. Zelf was ze steeds op zoek naar liefde en passie maar zorgde er ook voor dat anderen verliefd werden. Eros (liefde) is een zoon van haar. Symbool: mooi uiterlijk.
 
---
 
Hades (grieks)
Pluto (romeins)

Hades (onderwereld) was getrouwd met Persephone (onderwereld) dochter van Demeter (graan). Zijn taak was dat de doden in de onderwereld bleven. Hades behoorde tot de drie belangrijkste goden samen met Zeus en Poseidon. Hades had niet de baan om barmhartig te zijn maar hij was zeker niet een gemene god. De naam Hades werd liever ook niet uitgesproken omdat dit ongeluk bracht. Zijn broers en zussen zijn o.a.: Poseidon Demeter Hestia Hera en Zeus. Symbool: driekoppige hond en tweetandige staf.
Dionysus (grieks)
Bacchus (romeins)

Dionysus (wijn) zoon van Zeus, is de god van het wijn maken en de druivenoogst en is meestal het middelpunt van een vrolijk feest waar veel wijn (drank) geschonken wordt. Dionysus is ook vaak omringd door vreemde boswezens en bergdemonen die wild dansen en zingen. Dionysus staat ook bekend als de god met de vele gezichten en kon vaak veranderen. Symbool: krans van wijnbladeren en druiven.
Persephone (grieks)
Proserpina (romeins)

Persephone (onderwereld) is de dochter van Demeter (graan). Hades was verliefd geworden op Persephone en ontvoerde haar naar de onderwereld. Op bevel van vader Zeus moest hij haar laten gaan, maar voordat ze vertrok liet hij haar proeven van een granaatappel die een tovermiddel bevatte waardoor zij toch van Hades is gaan houden. Zo leefde Persephone een gedeelte in de bovenwereld en werd zij koningin van de onderwereld. Symbool: granaatappel.
Herakles (grieks)
Hercules (romeins)

Herakles (held) halfgod staat vooral bekend als de sterkste van alle stervelingen. Zoon van Zeus maar geen kind van Hera. Geboren uit een sterfelijke vrouw, die na zijn dood onsterfelijk en God is geworden. Hera zorgde ervoor dat Herakles door waanzin werd getroffen en hij vermoordde hierdoor zijn eigen kinderen, en om zichzelf te redden van de wraakgodinnen moest hij 12 onmenselijke zware opdrachten verrichten. Symbool: houten knots, pijl en boog, leeuw.
Asklepios (grieks)
Vejovis (romeins)

Asklepios (geneeskunde) is de zoon van Apollon (zon). Asklepios was zo getalenteerd dat hij in staat was de doden tot leven te wekken. Zeus was hier niet blij mee en vond dat het een aantasting van de natuurlijke orde was, en hij doodde Asklepios met zijn bliksem. Apollon nam hierna wraak, en kreeg straf van van Zeus, maar Asklepios werd wel weer tot leven gewekt. Symbool: staf met kronkelende slang.
Eros (grieks)
Cupido (romeins)

Eros (liefde) ook wel Amor genoemd. Eros doorboorde de harten van mensen en goden zodat deze op slag verliefd werden, hij maakte voor iedereen het leven en de gevoelens wat mooier. Moeder Aphrodite vond dat haar zoon Eros slecht groeide en de oplossing leek een broer of zus. Anteros (wederliefde) werd geboren en deze zoon strafte mensen die wel liefde kregen maar dat niet terug gaven. Symbool: pijl en boog en vleugels.
Hebe (grieks)
Juventas (romeins)

Hebe (jeugd) is een dochter van Zeus en Hera en haar broers waren Ares (oorlog) en Hephaistos (smeedkunst). Zij schonk de goden op de Olympus de verjongingsdrank en levenswater dat het eeuwige leven schonk. Herakles (held) werd haar man nadat deze zich met Hera had verzoend en onder de onsterfelijken was opgenomen. Symbool: beker in haar hand.
Pan (grieks)
Faunus (romeins)

Pan (Herders) is de herdersgod van de wildernis en beschermer van de herders en hun vee. Pan zwerft door de bossen en zaait vaak angst en paniek door mensen en dieren te laten schrikken met zijn geschreeuw en mysterieuze geluiden. Pan danst graag en speelt vaak op zijn panfluit. Zelf ziet hij er wat vreemd uit met zijn bokkenpoten en hoorns. Symbool: bokkenpoten, hoorns en panfluit.
 
Hades betrad als enigste zoon van de titanen Cronus en Rhea nooit de berg Olympus. Hestia leverde later haar plek in aan Dionysus en Persephone werd af en toe opgenomen als onderdeel van de twaalf Olympische goden.
 
 

Goden-Godinnen