Romeinse goden o.a. bekend als god of godin van ...
 
Abeona Godin van de goede heenreis
Abundantia Godin van goed geluk welvaart en succes
Acca Larentia Godin vruchtbaarheidsgodin van de aarde en het huis
Adeona God van de goede terugreis
Aequitas God van de gelijkheid rechtvaardigheid
Aestas Godin van de zomer
Africus God van de zuidwestenwind Afrikaanse wind
Alemonia Godin van de foetus- ongeboren kind
Amor (Cupido) God van de liefde en de seksuele begeerte
Angerona Godin van de stilte
Angita Godin van de genezing en hekserij
Ani God van de hemel
Anna Parenna Godin van het kalenderjaar en de kalender cyclus
Antinoüs God liefdesgod
Apollo God van de zon licht muziek en landbouw
Aquilo God van de noordenwind
Artume Godin van de nacht maan en de dood
Aurora Godin van de dageraad
Auster Godin van de zuidenwind
Bacchus God van de wijn wijnoogst roes en dronkenschap
Bellifluficus God van de navelpluis
Bellona Godin van de krijgskunst
Bona Dea Godin van de maagdelijkheid en vruchtbaarheid
Bubona Godin van de runderteelt
Caca Godin van het haardvuur
Calva Godin van kale vrouwen in oorlogstijd
Candelifera Godin van de hulp (met kaarslicht) en steun bij geboorte
Canens Godin van de betoverende stem en zang
Carmenta Godin van de waarzeggerij en de geboorte
Carna Godin van de organen
Ceres Godin van het graan en de landbouw
Clementia Godin van de vergeving gratie en genade
Cloacina Godin van de riolering
Concordia Godin van de eendracht en harmonie
Consus God van de geborgen graanoogst
Cuba Godin beschermt kinderen en zorgt dat ze slapen gaan
Cupido (Amor) God van de liefde en de seksuele begeerte
Cupra Godin van de vruchtbaarheid
Decima Godin van de geboorte
Diana Godin van de jacht maan en kuisheid
Dis Pater God onderwereldgod van oneerlijke rijkdom
Disciplina Godin van de discipline
Discordia Godin van de twist en tweedracht
Dius Fudis God van de eed en belofte
Egestes Godin van de armoede
Empanada Godin van de gastvrijheid
Endovelicus God van de volksgezondheid en de veiligheid
Evan Godin van het lot en de onsterfelijkheid
Evander God van de literatuur van woorden en schrijven
Eventus bonus God van succes geluk goede zaken een gelukkig einde
Fabulinus God van het leren spreken en onderwijs
Fama Godin van de roddels geruchten roem en populariteit
Fames Godin van de honger
Fauna Godin van het woud flora en fauna
Faunus God van de herders en hun kuddes en bos en wildernis
Faustulus Godin van de bescherming van vee
Februus God van de zuivering in de onderwereld
Felicitas Godin van het goed geluk en vrolijk gevoel
Feronia Godin van de vruchtbaarheid en overvloed
Fides Godin van het vertrouwen
Flora Godin van de lente en bloemen
Fontus God watergod van de waterfonteinen putten en bronnen
Fornax Godin van het bakken van brood toast in de oven
Fortuna Godin van het toeval geluk en kansen
Fraus Godin van de fraude misleiding bedrog leugens
Friendship Godin van de vriendschap en harmonie
Genie God beschermer voogd voor succes en intellect
Hercules God heldgod
Hersilia Godin van moed
Hippona Godin van de paarden
Honor God van eer- eervol
Horta Godin van de landbouw en tuinbouw
   
   
Ilythyia Leucothea Godin van de vruchtbaarheid
Invidia Godin van de afgunst en jaloezie
Janus God van het -begin en het einde- van doorgangen
Juno Godin van het huwelijk en koningin van de goden
Jupiter Oppergod koning van de goden donder en bliksem
Justicia Godin van justitie en rechtvaardigheid
Juturna Godin van de putten fonteinen en natuurlijke bronnen
Juventas Godin van de jeugd en jeugdigheid
Laetitia Godin van vreugde en geluk
Lara Godin van het gekakel babbels
Laverna Godin van de dieven en bedriegers
Liber God van de wijn wijnbouw en vrijheid
Libera Godin van de wijn wijnbouw en vrijheid
Liber Pater God vruchtbaarheidsgod voor bescherming van de oogst
Libitana Godin van de dood en begrafenissen
Libertas Godin van de vrijheid
Losna Godin maangodin
Lucifer God van het licht
Luna Godin maangodin
Lupercus God beschermer van de herders
Manes God voor de ziel van de net overledene
Mantus God van de dood in de onderwereld
Mars God van de oorlog
Mater Matuta Godin moedergodin van het voorjaar geboorte en groei
Men God van de intelligentie en kennis
Mena Godin van de menstruatie
Mephitis Godin van de stank damp en giftige gassen
Mercurius God van de handel en boodschapper der goden
Minerva Godin van de wijsheid oorlog moed en inspiratie
Mithras God van de Mithraïsme godsdienst romeinse rijk
Mors God van de dood
Morta Godin van de dood
Necessitas Godin van het geluk
Neptunus God van de zee rivieren overstromingen en paarden
Ops Godin van de aarde vruchtbaarheid overvloed en rijkdom
Orcus God van de onderwereld
Pales Godin herdersgodin van schapen herders en kudde
Parcae Godin van het lot
Pax Godin van de vrede
Penetas God van het eten en dagelijkse levensbehoeften
Phoebus God zonnegod
Picus God van de landbouw
Pilumnus God van de goede gezondheid en groei van kinderen
Pluto, Dis Pater God van de onderwereld en dodenrijk
Pomona Godin van de boomvruchten
Portunes God van de opening van deuren poorten havens
Postvorta Godin van het verleden
Proserpina Godin van de onderwereld dodenrijk
Prudence Godin van het verleden en toekomst
Pudicitia Godin van de kuisheid
Quirinus God oorlogsgod
Robiga Godin agrarisch- landbouw
Robigus God agrarisch- landbouw
Roma Godin van Rome
Salacia Godin zeegodin
Salus Godin van de welvaart welzijn en gezondheid
Saritor God van het schoffelen en wieden
Saturnus God van de landbouw en het uitgezaaide graan
Sequana Godin riviergodin van de Seine
Silvanus God van de wouden en bossen
Sol God van de zon
Somnus God van de slaap en slaapwandelen
Spes Godin van de hoop
Sterculius God vruchtbaarheidsgod van mest- poep
Strenua Godin van het nieuwe jaar zuivering en welzijn
Sumannus God van de nachtstorm en donder
Tages God van de wijsheid en juistheid
Tellus Godin oermoeder van de aarde
Terminus God van de grenzen van landen
Thalna Godin van de bevalling
Tiberinus God riviergod van Tiber
Timores God van angst en terreur
Trivia Godin van de kruispunten van drie wegen
Vejovis God van de geneeskunde
Veive God van de wraak
Venus Godin van de liefde
Verbeia Godin riviergodin
Veritas Godin van de waarheid
Vertumnus God van het seizoen herfst boomgaard en zijn vruchten
Vesta Godin van haard en huiselijkheid
Victoria Godin van de overwinning
Virtus Godin van de moed en dapperheid
Volturnus God van het water
Voluptas Godin van plezier en sensuele genoegens
Vulcanus God van het vuur (vulkaan) en de smeedkunst
Vulturnus God van de oostenwind
 
 

Goden-Godinnen